ALVEU-webbtjänsten - vanliga frågor

 
Datasäkerhet

Hur vet Skatteförvaltningen att den som använder webbtjänsten har rätt att använda den och t.ex. läsa uppgifterna av ett visst företag?

Logga in i tjänsten med antingen dina bankkoder (privatpersoner, t.ex. husållsarbetsgivare) eller med en Katso-kod (företag och organisationer). Användaren autentiseras med Tunnistus.fi alltid när användaren loggar in i tjänsten. Därefter kan tjänsten hämta precis de uppgifter som användaren har behörighet att se. Alla koder är personliga och de får således inte överlämnas till någon annan i elektronisk kommunikation.

Hur vet jag att jag inte blir lurad?

Skatteförvaltningen ber dig aldrig att avslöja dina nätbankkoder eller andra lösenord per post, e-post eller telefon. Du behöver dem endast när du själv loggar in i Skatteförvaltningens elektroniska tjänster.

Hur har man tagit hand om datasäkerheten? Hurdan förbindelse använder tjänsten?

Tjänsten används med krypterad förbindelse. Alla personliga och företagets uppgifter i tjänsten är skyddade när du använder tjänsten.

Vad är kakfiler eller cookies? Behöver man acceptera dem?

Kakfiler används i tjänsten för att kunna trygga den sessionsspecifika datasäkerheten under den tiden då tjänsten används. Det är nödvändigt att acceptera kakfilerna med tanke på användningen av tjänsten.

Användning av tjänsten

Vågar jag använda tjänsten på andra än hem- eller företagsdatorn?

Om du använder tjänsten på en gemensam dator, t.ex. på biblioteket, är det ytterst viktigt att ta bort uppgifterna som sparades i webbläsarens kakfiler, cacheminnet och historiken.

Gör så här när du stänger en gemensam dator:
Internet Explorer
 • Töm kakfilerna
  Välj Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet-alternativ (Internet-asetukset, Internet options), på fliken Allmänt under Cookies (Evästeet, Cookies) klicka på knappen Ta bort Cookies (Poista evästeet, Delete Cookies) och klicka på OK.
 • Töm cacheminnet
  På fliken Allmänt (Yleiset, General) i punkt Tillfälliga Internet-filer (Väliaikaiset Internet-tiedostot, Temporary Internet files) klicka på Ta bort filer (Poista tiedostot, Delete files). Kryssmarkera punkten Ta bort allt offlineinnehåll (Poista kaikki offline-sisältö, Delete all Offline Content) och klicka på OK.
 • Töm historiken
  På fliken Allmänt (Yleiset, General) i punkt Tidigare (Sivuhistoria, History) klicka på knappen Rensa Tidigare (Tyhjennä, Clear history) och klicka på OK. Stäng Internet-alternativ (Internet asetukset, Internet Options) med knappen OK.
Firefox
 • Töm kakfiler, cacheminnet och historiken
  Välj Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options). Klicka på ikonen Säkerhet (Tietosuoja, Privacy) i den vänstra kanten (låset). Markera punkten som tömmer de valda uppgifterna alltid då du stänger Firefox och tryck på inställningsknappen. Välj alla alternativen och tryck på Ok. Tryck på Ok på nytt.
Opera
 • Töm kakfilerna
  Välj Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Preferences). Klicka på ikonen Sekretess (Yksityisyys, Privacy) i den vänstra kanten. Klicka på Hantera kakor (Säädä evästeitä, Manage cookies), välj Skattekort på nätet på listan och klicka på Ta bort (Poista, Delete). Stäng Serverhanteraren (Palvelinhallinta, Server Manager) med Stäng (Sulje, Close).
 • Töm cacheminnet
  Klicka på Historik och cache (Sivuhistoria ja välimuisti, History and cache) i den vänstra kanten under Inställningar (Asetukset, Preferences). Klicka på Töm nu (Tyhjennä nyt, Empty now) för att tömma cachen.
 • Töm historiken
  Klicka på Historik och cache (Sivuhistoria ja välimuisti, History and cache) i den vänstra kanten under Inställningar (Asetukset, Preferences). Klicka på Töm (Tyhjennä, Clear) såväl i punkt Inmatade adresser (Näppäillyt osoitteet, Typed in addresses) som Besökta adresser (Käydyt osoitteet, Visited addresses). Stäng Inställningar (Asetukset, Preferences) med knappen OK.

Kan tjänsten lämnas öppen av misstag?

Om du är inloggad, men använder inte tjänsten om 60 minuter, avslutas sessionen genom att tjänsten loggar dig automatiskt ut. Därefter måste du öppna en ny session genom att logga in på nytt.

Vad kostar det att använda tjänsten?

Tjänsten är avgiftsfri. Av användningen av nätbankkoder tar bankerna ut en avgift enligt sina egna prislistor.

Tekniken

Kan tjänsten användas med alla webbläsare?

Tjänsten kan användas med följande webbläsare och deras versioner:

 • Internet Explorer 6.0 eller nyare
 • Opera 9.0 eller nyare
 • Safari 3.1 eller nyare
 • Firefox 2.0 eller nyare

Behöver jag konfigurera min webbläsare på något sätt för att få åtkomst till tjänsten?

Tjänsten använder kakfiler (eväste, cookies), JavaScript samt stark kryptering av datakommunikationen (SSL 128-bit). På grund av tjänstens funktioner måste dessa egenskaper vara aktiverade.

Kontrollera egenskaperna i din webbläsare så här:
Internet Explorer
 • JavaScript-stöd
  Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Säkerhet Suojaus, Security) -> Internet (Internet, Internet zone) -> klicka på Anpassad nivå (Mukautettu taso, Custom level). Kontrollera att det följande värdet är aktivt Skript (Komentosarjat, Scripting) -> Active scripting (Aktiiviset komentosarjat, Active scripting) -> Aktivera (Ota käyttöön, Enable).
 • Poppuppfönstren (Ponnahdusikkunat, Pop-up windows)
  Kontrollera att Pop-up blocker inte blockerar anvisningsfönstret i Skattekort på nätet eller andra länkar. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Sekretess (Tietosuoja, Privacy) -> Pop-up blocker -> klicka på Settings -> kontrollera att webbadressen för Skattekort på nätet finns i listan för tillåtna webbsidor (Allowed sites). Pop-up blocker är en egenskap som installeras i samband med SP2 för Windows XP.
 • Kakfiler (Evästeet, Cookies)
  Kontrollera att webbläsaren tillåter kakfiler. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Sekretess (Tietosuoja, Privacy) -> klicka på Avancerat (Lisäasetukset, Advanced) och kontrollera att kakfilerna (Cookies) är tillåtna.
 • SSL-skydd (SSL-suojaus)
  Kontrollera att webbläsaren stödjer 128-bitars kryptering. Kontrollera genom att välja Hjälp (Ohje, help)/Om Internet Explorer (Tietoja Internet Explorerista, About Internet Explorer) -> Kryptering (Salakirjoituksen taso, Cipher Strength) att det står 128-bitar där. Kontrollera också att punkterna ”Använd SSL 2.0” (Käytä SSL 2.0 suojausta, use SSL 2.0) och ”Använd SSL 3.0” (Käytä SSL 3.0. suojausta, Use SSL 3.0) har markerats under Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet-alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Avancerat (Lisäasetukset, Advanced).
Firefox
 • JavaScript-stöd
  Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och på fliken Innehåll (Sisältö, Content). Kontrollera att "Aktivera JavaScript" (Salli JavaScript, Enable JavaScript) har markerats.
 • Poppuppfönstren (Ponnahdusikkunat, Pop-up windows)
  Kontrollera att Pop-up blocker inte blockerar anvisningsfönstret eller andra länkar i Skattekontot. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options)/Innehåll (Sisältö, Web content). Kontrollera att "Blockera Popup-fönster" (Estä ponnahdusikkunat, Block Popup Windows" har markerats, klicka på Undantag (Poikkeukset, Exceptions) och kontrollera att webbadressen till Skattekort på nätet finns på listan.
 • Kakfiler (Evästeet, Cookies)
  Kontrollera att webbläsaren tillåter kakfiler. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options)/Sekretess (Tietosuoja, Privacy). Kontrollera att "Tillåt att webbplatser lagrar kakor" (Sivustot voivat asettaa evästeitä, Allow sites to set cookies) har aktiverats.
 • SSL-skydd (SSL-suojaus)
  Kontrollera att värdena Använd SSL 2.0 (Käytä SSL 2.0 -turvakäytäntöä, Use SSL 2.0) och Använd SSL 3.0 (Käytä SSL 3.0 -turvakäytäntöä, Use SSL 3.0) i menyn Säkerhet (Salaus, Security) på fliken Avancerat (Turvallisuus, Security) under Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) har markerats.
Opera
 • JavaScript-stöd
  Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Multimedia i den vänstra menyn. Kontrollera att ”Aktivera JavaScript” (JavaScript käytössä, Enable JavaScript) har markerats.
 • Poppuppfönstren (Ponnahdusikkunat, Pop-up windows)
  Kontrollera att Pop-up blocker inte blockerar anvisningsfönstret eller andra länkar i Skattekontot. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Fönster (Ikkunat, Windows) i den vänstra kanten. Kontrollera att ”Öppna alla poppuppfönster” (Avaa kaikki ponnahdusikkunat, Open all pop-ups” har markerats.
 • Kakfiler (Evästeet, Cookies)
  Kontrollera att webbläsaren tillåter kakfiler. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Säkerhet (Yksityisyys, Privacy) i den vänstra menyn. Kontrollera att kakfilerna är tillåtna och att alternativet "Ta emot samtliga kakor" (Hyväksy kaikki evästeet, Accept all cookies) har markerats också under punkterna "Vanliga kakor" (Tavalliset evästeet, Normal cookies) och "Tredjepartskakor" (3. osapuolen evästeet, Third party cookies).
 • SSL-skydd
  Kontrollera att webbläsaren stödjer 128-bitars kryptering. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Sekretess (Tietoturva, Security) i den vänstra menyn. Klicka på knappen Säkerhetsprotokoll (Salausprotokollat, Security protocols) och kontrollera att punkterna "Aktivera SSL 2" (SSL 2 käytössä, Enable SSL 2) och Aktivera SSL 3 (SSL 3 käytössä, Enable SSL 3) har markerats. Kontrollera att också alla 128-bitars värden har markerats i listan för "Välj chiffer att aktivera" (Käytettävät kryptaukset, Select ciphers to enable).

Måste jag ha bredband för att kunna använda tjänsten?

Tjänsten fungerar huvudsakligen utan större dröjsmål med hastigheten på 0,5 megabitar (512 kb/s). Om du tycker att tjänsten fungerar särskilt långsamt, kontakta nättjänstens kundsupport (029 497 063).