Webbtjänsten ALVEU

På grund av tekniska skäl är tjänsten tillfälligt inte tillgänglig 24.03.2019  kl 03:30 – 24.03.2019  kl 08:00.

De som handlar för företag och samfund ska logga in i webbtjänsten med Katso-koder. Privatpersoner, såsom enskilda näringsidkare loggar in med sina personliga nätbankkoder eller EID-kort.

Vad används webbtjänsten till?

Momsskyldiga finska företag kan ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land i webbtjänsten ALVEU. Ansökan fylls i och lämnas in via tjänsten.
För återbäringsansökan behöver du fakturor och andra verifikationer för de i ett annat EU-land för din företagsverksamhet köpta varor och tjänster vilkas moms du vill att ska återbäras.
Läs mera

När kan du inte anlita ALVEU?

Företaget inte var momsskyldigt under ansökningsperioden.
Företagets hemort är på Åland.
Läs mera

Aktuellt

Brexit inverkar på ansökan om återbäring av moms till utlänningar

Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan ett utträdesavtal 30.3.2019 har konsekvenser för hur ansökan om återbetalning av moms till utlänningar görs och förmedlas till Storbritannien. Om inköpen som ingår i återbäringsansökan gäller året 2018 ska du göra återbäringsansökan till Storbritannien på vanligt vis i webbtjänsten ALVEU.

Om inköpen gäller perioden 1.1−29.3.2019 kan du inte längre göra återbäringsansökan i webbtjänsten ALVEU. Efter utträdet måste återbäringsansökan göras direkt till Storbritannien, tidigast 30.3.2019. Kontakta Storbritanniens skattemyndighet (Gov.uk) för anvisningar om hur ansökan ska göras.

Återbäring för anskaffningar som gjorts efter utträdet ska ansökas på samma sätt som från länder utanför EU.

Läs mer

Bekanta dig med tjänsten i demo

Ytterliga information

Om autentisering