Webbtjänsten ALVEU

Tjänsten används inte längre

MinSkatt har ersatt webbtjänsten ALVEU. Du kan lämna din ansökan i MinSkatt fr.o.m. 8.11.
Tjänsten fungerar först bara delvis:

  • Återbäringsansökningar kan lämnas normalt men de förmedlas till andra EU-länder först i början av december.
  • Mottagningsbekräftelser eller beslut från andra EU-länder tas inte heller emot i Finland. De uppdateras i MinSkatt först i december.
  • Ansökningar som gjorts i ALVEU och beslut och mottagningsbekräftelser som kommit till tjänsten ser du i MinSkatt fr.o.m. 8.11.

Mer information om momsåterbetalningar från andra EU-länder.