Webbtjänsten ALVEU

Tjänsten stängs 31.10.2019 kl. 14. MinSkatt ersätter e-tjänsten ALVEU i november 2019. Från och med 8.11 kan du ansöka om återbäring i MinSkatt. Läs mera

De som handlar för företag och samfund ska logga in i webbtjänsten med Katso-koder. Privatpersoner, såsom enskilda näringsidkare loggar in med sina personliga nätbankkoder eller EID-kort.

Vad används webbtjänsten till?

Momsskyldiga finska företag kan ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land i webbtjänsten ALVEU. Ansökan fylls i och lämnas in via tjänsten.
För återbäringsansökan behöver du fakturor och andra verifikationer för de i ett annat EU-land för din företagsverksamhet köpta varor och tjänster vilkas moms du vill att ska återbäras.
Läs mera

När kan du inte anlita ALVEU?

Företaget inte var momsskyldigt under ansökningsperioden.
Företagets hemort är på Åland.
Läs mera

Aktuellt

Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan ett utträdesavtal har konsekvenser för hur ansökan om återbäring av moms till utlänningar görs och förmedlas till Storbritannien. Läs mer

Bekanta dig med tjänsten i demo

Ytterliga information

Om autentisering