Välkommen till e-tjänsten Särskild ordning för moms


Tjänsten kräver inloggning. Om du använder tjänsten å ett företags eller samfunds vägnar, måste du logga in med Katso-kod.
Om du inte ännu har registrerat dig för den särskilda ordningen, handleds du till registreringen efter autentiseringen.

Vem kan använda tjänsten?

Den särskilda ordningen är avsedd för näringsidkare som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster till andra EU-länder till kunder som inte är näringsidkare, t.ex. direkt till konsumenter.

Dessuton deklarerar en skattskyldig som registrerat sig för den särskilda ordningen i ett annat EU-land i den här tjänsten sina försäljningar till åländska konsumenter och skatterna som hör till dessa. Skatterna som anknyter till dessa försäljningar betalas direkt till Finland.

Läs mera

Vad används tjänsten till?

En säljare som har registrerat sig i den särskilda ordningen kan med hjälp av ordningen sköta alla sina momsrelaterade deklarations- och betalningsskyldigheter till samtliga EU-länder via registreringsmedlemsstaten.

Den särskilda ordningen är frivillig, säljaren får m.a.o. använda den särskilda ordningen om den så vill. Om säljaren inte vill tillämpa den särskilda ordningen, måste den registrera sig som momsskyldig i alla de EU-länder där den säljer tjänster som omfattas av den särskilda ordningen till andra än näringsidkare.

Aktuellt

Brexit utan ett utträdesavtal inverkar på användningen av den särskilda ordningen för moms

Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan ett utträdesavtal 30.3.2019 har konsekvenser för användningen av den särskilda ordningen för moms. Lämna skattedeklarationen för skatteperioden Q1/2019 på vanligt sätt senast 20.4.2019. Uppge i skattedeklarationen också eventuella försäljningar till Storbritannien för tiden 1.1–29.3.2019. Kom även ihåg att betala momsen på försäljningarna.

Om du har registrerat dig som användare av den särskilda ordningen för moms i Finland och säljer tjänster till konsumenter i Storbritannien, kan du inte längre deklarera sådana försäljningar inom den särskilda ordningen för moms för tiden efter utträdet. Du måste deklarera försäljningarna direkt till Storbritannien. Närmare anvisningar får du av den brittiska skattemyndigheten.

Gör också eventuella korrigeringar i tidigare skatteperioder så snart som möjligt, dock senast 29.3.2019. Efter utträdet ska korrigeringarna och försäljningarna för tiden 30–31.3.2019 uppges direkt till Storbritannien, inte längre via Finland.

Läs mer

Bekanta dig med tjänsten i demoversionen

I demoversionen kan du bekanta dig med tjänsten och öva dig på att använda den utan inloggning. Uppgifter som du anger i demoversionen sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts.

Ytterliga information