Välkommen till e-tjänsten Särskild ordning för moms

Tjänsten stängs 31.10.2019 kl. 14. MinSkatt ersätter e-tjänsten Särskild ordning för moms i november 2019. Från och med 8.11 kan du lämna uppgifterna i MinSkatt. Läs mera

Tjänsten kräver inloggning. Om du använder tjänsten å ett företags eller samfunds vägnar, måste du logga in med Katso-kod.
Om du inte ännu har registrerat dig för den särskilda ordningen, handleds du till registreringen efter autentiseringen.

Vem kan använda tjänsten?

Den särskilda ordningen är avsedd för näringsidkare som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster till andra EU-länder till kunder som inte är näringsidkare, t.ex. direkt till konsumenter.

Dessuton deklarerar en skattskyldig som registrerat sig för den särskilda ordningen i ett annat EU-land i den här tjänsten sina försäljningar till åländska konsumenter och skatterna som hör till dessa. Skatterna som anknyter till dessa försäljningar betalas direkt till Finland.

Läs mera

Vad används tjänsten till?

En säljare som har registrerat sig i den särskilda ordningen kan med hjälp av ordningen sköta alla sina momsrelaterade deklarations- och betalningsskyldigheter till samtliga EU-länder via registreringsmedlemsstaten.

Den särskilda ordningen är frivillig, säljaren får m.a.o. använda den särskilda ordningen om den så vill. Om säljaren inte vill tillämpa den särskilda ordningen, måste den registrera sig som momsskyldig i alla de EU-länder där den säljer tjänster som omfattas av den särskilda ordningen till andra än näringsidkare.

Aktuellt

Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan ett utträdesavtal har konsekvenser för användningen av den särskilda ordningen för moms. Läs mer

 

Bekanta dig med tjänsten i demoversionen

I demoversionen kan du bekanta dig med tjänsten och öva dig på att använda den utan inloggning. Uppgifter som du anger i demoversionen sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts.

Ytterliga information