Skattedeklaration på nätet

Det är ännu inte möjligt att lämna in uppgifter för skatteåret 2017 här. Webbtjänsten öppnas 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Beskattningsbeslutets uppgifter eller giroblanketter kan inte fås elektroniskt

Om du behöver ett nytt korrigerat beskattningsbeslut, ring servicenumret 029 497 046.

Om dina giroblanketter har försvunnit, ring servicenumret 029 497 027(Betalningar). Via servicenumret får du uppgifterna du behöver för att betala skatten.

Då webbtjänsten Skattedeklarationpå nätet är stängd, kan du anmäla en ändring i ditt kontonummer i MinSkatt.

Bekanta dig med tjänsten i demo

Du kan testa webbtjänsten med hjälp av vårt demoprogram utan att logga in. Uppgifter som du ger i demoprogrammet sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts. Om du i demoprogrammet fyller i specifikationer som kräver ett FO-nummer, använd numret 7066467-0.