Utländska aktörer – Typ av organisationsnummer och de handlingar som behövs

Observera följande när du väljer typen av organisationsnummer för ett företag som har registrerats utomlands och vill registrera en huvudanvändare för företaget:
  • Om företaget eller filialen har ett finskt företags- och organisationsnummer (FO-nummer), ska du ange detta nummer i samband med att du registrerar huvudanvändaren (typ av organisationsnummer: FO-nummer),
  • Om företaget inte har finskt FO-nummer (och t.ex. en finsk filial), ska du vid registrering av huvudanvändaren ange företagets momsnummer eller nationella organisationsnummer (typ av organisationsnummer: Momsnummer eller Nationellt organisationsnummer inkl. också numren som börjar med EU, t.ex. EU246030219).

De handlingar som behövs

För att aktivera huvudanvändarens behörighet ska du posta ett av notarius publicus bestyrkt dokument av din firmateckningsrätt på finska, svenska eller engelska (t.ex. ett handelsregisterutdrag) till Katso-supporttjänsten:

Kundserviceenheten
Supporttjänsten för Katso
PB 1094
FI-70111 KUOPIO
FINLAND

För ytterligare information, kontakta Katso-supporttjänsten (katso(at)vero.fi).