Fullmakt för elektronisk kommunikation för ett företag som har en utländsk representant

Ett ombud (t.ex. bokföringsbyrå) kan skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för ett företag som har ett finskt FO-nummer och en utländsk representant. Den utländska representantens firmateckningsrätt kontrolleras i det finska handelsregistret eller med hjälp av ett utdrag ur utländskt handelsregister.

För verifieringen av identiteten av huvudmannens representant använder man en utländsk personbeteckning eller ett passnummer.  Det finns handledning om verifiering av identiteten i webbtjänsten Katso.

  1. Ombudet skapar en fullmakt för elektronisk kommunikation i webbtjänsten, skriver ut den och skickar utskriften samt anvisningen till huvudmannens representant.
    • Katso-tjänsten skickar automatiskt ett e-postmeddelande till huvudmannens representant om att fullmakten för elektronisk kommunikation har skapats. Meddelandet skickas endast om ombudet har antecknat representantens e-postadress i fullmakten.
  2. När huvudmannens utländska representant får fullmakten från ombudet, accepterar han fullmakten med sin underskrift.
  3. När fullmakten har accepterats, returnerar huvudmannens utländska representant den per post tillbaka till ombudet.
  4. Om företaget inte är handelsregistrerat i Finland, ska huvudmannens utländska representant skicka fullmakten och ett utdrag ur det utländska handelsregistret samt en översättning av det (på finska, svenska eller engelska) till ombudet.
  5. Ombudet kontrollerar dokumenten och skickar dem per post till Katso-supporttjänsten (Kundserviceenheten, Supporttjänsten för Katso, PB 1094, FI-70111 KUOPIO, FINLAND) för aktiveringen av fullmakten.

Huvudmannens utländska representant kan också acceptera fullmakten för elektronisk kommunikation i ett Katso-kundregistreringsställe. Representanten ska ha fullmakten och legitimation med sig samt också vid behov utdraget ur det utländska handelsregistret samt en översättning av det.

Anvisning om hur fullmakten skapas beskrivs i anvisningen Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för huvudmannens utländska representant (pdf)

Förteckning över Katso-kundregistreringsställen:
Ställen för Katso-kundregistrering