Utländska aktörer - Användning av Katso-koden (användare med firmateckningsrätt)

I webbtjänsten Katso (https://yritys.tunnistus.fi) kan du ändra lösenordet för din kod, skriva ut engångslösenord och ta emot auktoriseringar. Du kan också hantera ditt företags uppgifter och auktoriseringar. På ingångssidan finns också en detaljerad användarmanual.

Med en aktiv Katso-kod kan du sköta ditt företags ärenden i e-tjänster. Du kan också auktorisera en anställd i ditt företag att agera för ditt företag. Då behöver också den anställde en Katso-kod.

Det finns en anvisning om hur auktoriseringar beviljas i punkten Auktoriseringar på sidan Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.

Om ditt företag inte sköter den elektroniska kommunikationen självt, kan du auktorisera ett ombud. Anvisningar för auktoriseringen av ett ombud (t.ex. bokföringsbyrå).

Om ditt företag fungerar som ombud, behöver dina kundföretag auktorisera dig innan du kan sköta ärenden för dem: Anvisningar för ombud.