Utländska aktörer - Användare med firmateckningsrätt

En person med firmateckningsrätt kan skapa sig en Katso-kod med behörighet som huvudanvändare. Personen kan vara utländsk eller finländsk. Med behörigheten som huvudanvändare kan man hantera företagets uppgifter i webbtjänsten Katso samt bevilja och ta emot auktoriseringar.

Behörigheten som huvudanvändare skapas i två faser:

1. Så här skapar du dig en Katso-kod

  • Så här skapar du dig en Katso-kod om du inte har någon finsk personbeteckning

Skapa en Katso-kod med hjälp av passnumret. För att aktivera koden ska du legitimera dig. Posta en av notarius publicus, polisen, rättsinstansen eller ambassaden bestyrkt kopia av ditt pass (kopia av identitetsbeviset duger inte). Kopian ska ha myndighetens underskrift och stämpel i original. För att aktivera huvudanvändarens behörighet ska du posta en av notarius publicus eller registermyndigheten bestyrkt kopia av din firmateckningsrätt (ett handelsregisterutdrag eller motsvarande dokument på finska, svenska eller engelska). Handelsregisterutdraget ska ha myndighetens underskrift och stämpel i original och det får vara högst sex månader gammalt. Dokumenten ska postas inom tre veckor från att koden skapats till supporttjänsten för Katso på adressen:

Kundserviceenheten
Supporttjänsten för Katso
PB 1094
FI-70111 KUOPIO
FINLAND

Skapa dig en Katso-kod (anvisning)

Du får ett e-postmeddelande när koden har aktiverats.

  • Så här skapar du dig en Katso-kod om du har en finsk personbeteckning

Skapa en Katso-kod med hjälp av en finsk personbeteckning. För att aktivera koden kan du legitimera dig med finska nätbankkoder eller ett finskt chipförsett personkort. I annat fall ska du inom tre veckor från att koden skapats legitimera dig i ett Katso-kundregistreringsställe eller alternativt inom tre veckor posta en av notarius publicus, polisen, rättsinstansen eller ambassaden bestyrkt kopia av ditt pass (kopia av ditt identitetsbevis duger inte) till supporttjänsten för Katso. Kopian ska ha myndighetens underskrift och stämpel i original.

Kundserviceenheten
Supporttjänsten för Katso
PB 1094
FI-70111 KUOPIO
FINLAND

För att aktivera huvudanvändarens behörighet ska du posta en av notarius publicus eller registermyndigheten bestyrkt kopia av din firmateckningsrätt (ett handelsregisterutdrag eller motsvarande dokument på finska, svenska eller engelska).  Handelsregisterutdraget ska ha myndighetens underskrift och stämpel i original och det får vara högst sex månader gammalt. Dokumentet ska inom tre veckor från att koden skapats postas till supporttjänsten för Katso på adressen:

Kundserviceenheten
Supporttjänsten för Katso
PB 1094
FI-70111 KUOPIO
FINLAND

Skapa dig en Katso-kod (anvisning)

2. Så här skapar du dig behörigheten som huvudanvändare

Du kan skapa behörighet som huvudanvändare i webbtjänsten Katso efter att koden som du skapat enligt ovanstående anvisningar har aktiverats. Logga in med din Katso-kod. Använd ditt företags finska FO-nummer för att skapa behörigheten som huvudanvändare. Finska FO-nummer består av sju siffror, bindestreck och en kontrollsiffra, dvs. det är av formen 1234567-8. Du kan gå till Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst och kontrollera att företagets nummer är ett finskt FO-nummer.

Om företaget inte har ett finskt FO-nummer, läs anvisningarna eller kontakta Katso-supporttjänsten (katso(at)vero.fi).

Skapa huvudanvändare (anvisning)

Behörigheten som huvudanvändare kan aktiveras efter att du sänt ett av notarius publicus bestyrkt intyg av din firmateckningsrätt (ett handelsregisterutdrag eller annat motsvarande dokument på finska, svenska eller engelska). Handelsregisterutdraget ska ha myndighetens underskrift och stämpel i original och det får vara högst sex månader gammalt.

Anvisingar för användningen av Katso-koden