Utländska aktörer - Anställd

Så här skapar du dig en Katso-kod om du inte har någon finsk personbeteckning

Skapa en Katso-kod med hjälp av passnumret. För att aktivera koden ska du legitimera dig. Posta en av notarius publicus, polisen, rättsinstansen eller ambassaden bestyrkt kopia av dittpass (kopia av identitetsbeviset duger inte) inom tre veckor från det att koden skapats till supporttjänsten för Katso. Kopian ska ha myndighetens underskrift och stämpel i original.

Kundserviceenheten
Supporttjänsten för Katso
PB 1094
FI-70111 KUOPIO
FINLAND

Skapa dig en Katso-kod (anvisning)

Du får ett e-postmeddelande när koden har aktiverats.

Så här skapar du dig en Katso-kod om du har en finsk personbeteckning

Skapa en Katso-kod med hjälp av en finsk personbeteckning. För att aktivera koden kan du legitimera dig med finska nätbankkoder eller ett finskt chipförsett personkort. I annat fall ska du inom tre veckor från att koden skapats legitimera dig i ett Katso-kundregistreringsställe eller alternativt posta en av notarius publicus, polisen, rättsinstansen eller ambassaden bestyrkt kopia av ditt pass (kopia av ditt identitetsbevis duger inte) till supporttjänsten för Katso. Kopian ska ha myndighetens underskrift och stämpel i original.

Kundserviceenheten
Supporttjänsten för Katso
PB 1094
FI-70111 KUOPIO
FINLAND

Skapa dig en Katso-kod (anvisning)

Så här använder du Katso-koden

Med en aktiv Katso-kod kan du sköta dina ärenden i e-tjänster efter att huvudanvändaren i ditt företag beviljat auktoriseringar för din kod.

I webbtjänsten Katso (https://yritys.tunnistus.fi) kan du ändra lösenordet för din kod, skriva ut engångslösenord och ta emot auktoriseringar. På ingångssidan finns också en detaljerad användarmanual.