Utländska aktörer

Det är möjligt att skapa en Katso-kod

  • för utländska representanter av ett företag som har registrerats i Finland och
  • för utländska eller finländska representanter av ett företag som har registrerats utomlands.

Huvudanvändarens behörighet till ett eller flera företag kan kopplas till Katso-koden av en person som har firmateckningsrätt. Som huvudanvändare kan man hantera företagets uppgifter i webbtjänsten Katso samt bevilja och ta emot auktoriseringar.

Företagets anställd kan skapa sig en Katso-kod vars uppgifter och för huvudanvändarens kod beviljade auktoriseringar han eller hon kan hantera i webbtjänsten Katso.

Utländska personer ska verifiera sin identitet och huvudanvändarens firmateckningsrätt med hjälp av notarius publicus bestyrkta dokument.

Anvisningar och skapande av kod:

Andra anvisningar

Typ av organisationsnummer och de handlingar som behövs

Användning av Katso-koden (användare med firmateckningsrätt)

Hantering av koden

Fullmakt för elektronisk kommunikation för ett företag som har en utländsk representant