Så här skapar du en Katso-kod

Du kan skapa en Katso-kod för ditt företag eller din organisation i webbtjänsten Katso om du har firmateckningsrätt.

Skapa en Katso-kod

Närings- och jordbruksidkare behöver inte vara införda i handelsregistret för att få en Katso-kod.

Föreningars firmateckningsrätt kontrolleras i föreningsregistret.

Anvisningar om hur man skapar en Katso-kod för sammanslutningar och dödsbon finns på sidan Katso-anvisningar för sammanslutningar och dödsbon. Katso-anvisningar för sammanslutningar och dödsbon

Om du redan har en Katso-kod och skapar nya huvudanvändarbehörigheter, ansluts de till din befintliga Katso-kod.

Katso-koden är bunden till personbeteckningen

När du skapar en Katso-kod kan du autentisera dig

Utlänningar behöver ett pass och ett handelsregisterutdrag

En utländsk person som vill ha en Katso-kod måste styrka sin identitet med pass. Dessutom ska hen styrka sin firmateckningsrätt genom att uppvisa ett handelsregisterutdrag från sin hemviststat vilket en notarius publicus har bestyrkt.

Den utländska personen kan visa upp de här handlingarna på ett Katso-kundregistreringsställe eller posta dem till Skatteförvaltningen.

Närmare information: Utländska aktörer – personer med firmateckningsrätt