Upphäv en fullmakt för elektronisk kommunikation

Huvudmannens representant kan vid behov upphäva en tidigare accepterad fullmakt. Fullmakten kan upphävas på två olika sätt:
  • elektroniskt (identiteten verifieras elektroniskt med de personliga nätbankkoderna eller ett elektroniskt personkort) eller
  • Genom att besöka ett Katso-kundregistreringsställe, dvs. ett sådant Skatteförvaltningens kontor som sköter Katso-ärenden.

Upphävande av fullmakten:
Upphäv en fullmakt för elektronisk kommunikation
(pdf)

Förteckning över Katso-kundregistreringsställen:
Ställen för Katso-kundregistrering