Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation

Ombud kan skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för sina huvudmän i webbtjänsten Katso (yritys.tunnistus.fi)
 • för ett företag eller en annan organisation
  • för en huvudman i sänder
  • flera huvudmän i sänder om ombudet har en ombudsstatus.
   Läs mera på sidan Ansökan om ombudsstatus.
 • för en privatperson
  • för en huvudman i sänder

Fullmakten är tjänsteleverantörsspecifik.

Fullmakt för elektronisk kommunikation för ett företag eller en annan organisation

Ombudet

 • fyller i huvudmannens uppgifter och uppgifterna om huvudmannens representant samt sina egna kontaktuppgifter i fullmakten
 • väljer behörigheterna
 • anger fullmaktens giltighetstid.

Om det finns flera personer som tillsammans har firmateckningsrätt som huvudmannens representant, bestämmer ombudet, om alla dessa personer ska antecknas som personer som accepterar fullmakten. Vid behov ska ombudet diskutera saken med huvudmannen.

Skapa fullmakt:
Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation (pdf)

Behörigheterna som antecknats i fullmakten är tillgängliga när

 • huvudmannens representant (som har firmateckningsrätt) har accepterat fullmakten.
 • man har kontrollerat att huvudmannens representant har firmateckningsrätt.
Fullmakt för elektronisk kommunikation för privatpersoner

Ombudet

 • fyller huvudmannens (privatpersonens) uppgifter och sina egna kontaktuppgifter i fullmakten. (Om huvudmannen har en av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten fastställd eller i lagen om förmyndarskap avsedd intressebevakare, fyller ombudet även intressebevakarens uppgifter i fullmakten.)
 • väljer behörigheterna
 • anger fullmaktens giltighetstid.

Skapa en fullmakt:
Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för privatpersoner (pdf)

Behörigheterna som antecknats i fullmakten är tillgängliga efter det att huvudmannen har accepterat fullmakten. Huvudmannen kan acceptera fullmakten elektroniskt eller genom att besöka ett Katso-kundregistreringsställe, dvs. ett sådant Skatteförvaltningens kontor som sköter Katso-ärenden. Det finns en förteckning över kontoren på sidan Ställen för Katso-kundregistrering.

Om huvudmannens representant ska acceptera fullmakten, kan fullmakten accepteras endast genom att besöka ett Katso-kundregistreringsställe.

De accepterade behörigheterna ska ännu allokeras (och tas emot) till Katso-koder och -underkoder.
Läs mera i anvisningen Allokering av mottagen auktorisering (pdf)