Katso-autentisering – Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som gäller Katso-autentisering.

Skapa en Katso-kod/huvudanvändare

Underkod

Inloggningen i servicetjänsterna

Lösenord

Auktoriseringar

Skapa en Katso-kod / huvudanvändare

Vem kan vara organisationens huvudanvändare i webbtjänsten Katso?

Huvudanvändare är en person som enligt handelsregistret har firmateckningsrätt i organisationen (t.ex. personföretagarnas firmateckningsrätt har antecknats i Skatteförvaltningens egna system). Även en prokurist kan få huvudanvändarens kod om denne ensam har firmateckningsrätt i den organisation som beviljade prokuran. Prokurauppgifterna ska framgå av handelsregistret.
Det finns ett undantagsförfarande för beviljande av huvudanvändarens behörighet för dödsbon eller företagets representanter.

Kan ett företag som håller på att grundas få koder?

Nej, det kan det inte. Användarnamnet kan aktiveras först efter att företaget har etablerats och handelsregistrerats.

Det sägs i anvisningen att kunden kan ansöka om koderna bl.a. genom att identifiera sig med de personliga nätbankkoderna. Är det fråga om personens egna eller företagets nätbankkoder?

Det är fråga om personens egna, dvs. personliga nätbankkoder. När man ansöker om koden är det viktigt att den binds till den person som har firmateckningsrätt på ett tillförlitligt sätt. När koden har hämtats och aktiverats, agerar man för företaget med endast Katso-koden. Därefter behöver man alltså inte längre nätbankkoderna.

Kan jag skapa en Katso-kod för vårt kundföretag?

Nej, det kan du inte. Koden kan skapas endast av den person som har firmateckningsrätt i organisationen.

Jag loggade inte in med nätbankkoderna eller ett chipförsett personkort då jag ansökte om Katso-kod. Jag måste alltså legitimera mig i ett av Skatteförvaltningens kundregistreringsställen. Vilket kontor ska jag besöka och hur snabbt bör jag legitimera mig?

Du kan legitimera dig i vilket som helst av Skatteförvaltningens Katso-kundregistreringsställen inom fyra veckor efter det att du hämtat koden. Ansökningar äldre än fyra veckor tas automatiskt bort från systemet. Du får en påminnelse per e-post innan din ansökan tas bort.

Underkod

Hur aktiveras underkoden och ska jag legitimera mig någonstans?

Underkoden är tillgängligt omedelbart. Underkoden är inte bunden till personens personbeteckning och därför behöver man inte heller legitimera sig.

Kan jag skapa en underkod för min bokförare?

Organisationens huvudanvändare kan skapa underkoder för endast den egna organisationens anställda. Underkoder skapas alltså endast inom den egna organisationen och för utomstående har man auktoriseringsförfarandet.

Jag har en Katso-underkod. Vilka fördelar finns det om jag certifierar den till en Katso-kod?

I samband med certifieringen ansluts innehavarens identitet till Katso-koden. Samtidigt överförs hanteringen av koden från huvudanvändaren till kodens innehavare (t.ex. lösenord och auktoriseringar). Certifieringen ger mera avancerade möjligheter att använda servicetjänsten.

Jag har flera underkoder. Kan jag certifiera dem alla till Katso-koder?

Du kan certifiera endast en underkod till en Katso-kod. Katso-koden kopplas till innehavarens personbeteckning och därför kan du ha endast en Katso-kod. Alla auktoriseringar ska beviljas Katso-koder.

Inloggningen i servicetjänsterna

Jag vill logga in i en servicetjänst. Ska jag använda Katso OTP eller Katso PWD?

Om du har en Katso-underkod, kan du använda endast Katso PWD. Om du har en Katso-kod, är båda ikonerna tillgängliga. Använd Katso OTP om servicetjänsten kräver stark autentisering.

Vad betyder Katso PWD och Katso OTP i inloggningsikonerna?

Katso PWD kommer från orden Katso Password (lösenord). Du behöver ett användarnamn och lösenord för inloggningen. Katso OTP kommer från orden Katso One time password (engångslösenord). Du behöver ett användarnamn, lösenord och engångslösenord för inloggningen.

Lösenord

Vad behöver jag huvudanvändarens lösenord för?

Huvudanvändarens lösenord behövs i Katso för funktioner som gäller organisationen (bl.a. för underkoder och auktoriseringar).  Förvara huvudanvändarens lösenord i ett tryggt ställe.

Mina engångslösenord håller på att ta slut. Var får jag en ny lösenordslista?

Du kan skriva ut och aktivera en ny Katso-lösenordslista i samband med inloggningen i servicetjänsterna då tjänsten föreslår utskrift av lösenordslistan eller i webbtjänsten Katso.

Jag skrev ut en ny lista för engångslösenord. Behöver jag ändra lösenordet också?

Nej, det behöver du inte.

Jag skrev ut två listor för engångslösenord i sänder. Vilken av dem är giltig?

Den sist utskrivna lösenordslistan är giltig.

Min Katso-kod har låsts eller mina engångslösenord har tagits slut. Vad ska jag göra?

Du kan låsa upp Katso-koden eller få en ny engångslösenordslista i Katso i punkt "Lösenord och låst kod". Du behöver personliga nätbankkoder eller ett chipförsett personkort för verifieringen av din identitet. Du kan också låsa upp koden eller hämta en lösenordslista i ett av Skatteförvaltningens Katso-kundregistreringsställen.

Min underkod har låsts eller jag har glömt lösenordet till min underkod. Vad ska jag göra?

Be huvudanvändaren i din organisation att låsa upp underkoden. Huvudanvändaren kan också ge ett nytt lösenord för din underkod.

Jag har ingen skrivare. Hur kan jag skriva ut mina engångslösenord?

Du kan kopiera listan också till en fil, läs instruktionerna i punkt Lösenord på sidan Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.

Varför är min kod låst? Hur kan jag låsa upp den?

Koden låses om man försöker logga in tre gånger med ett felaktigt lösenord eller om man inte har använt koden för 15 månader. Du kan låsa upp koden i Katso i punkt "Lösenord och låst kod". Du behöver personliga nätbankkoder eller ett chipförsett personkort för verifieringen av din identitet. Du kan också låsa upp koden i ett av Skatteförvaltningens Katso-kundregistreringsställen.

Min Katso-kod är låst. Fungerar de auktoriseringar som jag har beviljat ändå?

Ja, det gör de.

Fungerar underkoderna om organisationens huvudanvändare tas bort?

Ja, det gör de.

Auktoriseringar

Varför fungerar inte den auktorisering som min organisation fick?

Organisationens auktorisering ska allokeras till en Katso-kod eller -underkod. Katso-kodens innehavare ska ytterligare bekräfta auktoriseringen. Till underkoder allokerade auktoriseringar är giltiga omedelbart. Observera också att auktoriseringen kan ha beviljats för en viss tid.

Varför visas inte uppgifterna om auktoriseringen, utan endast meddelandet "Oväntat fel"?

Auktoriseringen har beviljats med behörigheten Katso - Sekundär huvudanvändare och den har beviljats en organisation. Behörigheten som sekundär huvudanvändare kan beviljas endast en Katso-kod. Auktoriseringens mottagare eller den som beviljade auktoriseringen har inte åtkomst till uppgifterna. Bevilja auktoriseringen med en behörighet för uträttande av ärenden (t.ex. Katso - periodskattedeklarant). Den felaktiga auktoriseringen försvinner från systemet i sin tid.

Kan jag bevilja flera anställda en och samma auktorisering?

Ja, det kan du göra. Auktoriseringar kan beviljas ett obegränsat antal användare.

Hur kan jag ta bort en beviljad auktorisering?

Om du är organisationens huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare kan du upphäva en beviljad auktorisering i Katso i punkt "Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden". Välj efter inloggningen "Beviljade auktoriseringar" i sektionen Organisation. Upphäv auktoriseringen genom att välja "Uppgifter" och vidare "Upphäv auktoriseringen".

En auktorisering som beviljats med hjälp av fullmakt för elektronisk kommunikation kan du upphäva genom den e-postlänk som du fick då fullmakten accepterades eller genom att besöka ett av Skatteförvaltningens Katso-kundregistreringsställen.

Hur skickar jag länken för acceptans av en fullmakt för elektronisk kommunikation på nytt?

Om du är organisationens huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare kan du skicka länken för acceptans av en skapad fullmakt på nytt per e-post: Kopiera länken i Katso i punkt "Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden". Välj efter inloggningen "Skapade fullmakter" i sektionen Organisation.  Kopiera länken från förteckningen "Dokument som väntar på acceptans" som du hittar med knappen Uppgifter under respektive fullmakt.