Servicetjänster som anlitar Katso-koder

Med Katso-koden kan du logga in i bl.a. följande servicetjänster och t.ex. skicka deklarationer och anmälningar till Skatteförvaltningen:

MinSkatt (www.skatt.fi/minskatt)
Palkka.fi (www.palkka.fi)
Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi)

Posti Messaging (www.tyvi.fi)
CGI (www.tyvi-palvelu.fi)