Servicetjänster som anlitar Katso-koder

Med Katso-koden kan du logga in i bl.a. följande servicetjänster och t.ex. skicka deklarationer och anmälningar till Skatteförvaltningen:

Återbetalning av moms till utlänningar (www.skatt.fi/alveu)
MinSkatt (www.skatt.fi/minskatt)
Skattekonto (www.skatt.fi/skattekonto)

Palkka.fi (www.palkka.fi)
Företagsfinland (www.yrityssuomi.fi)

Aditro (www.aditro.fi)
Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi)
Posti Messaging (www.tyvi.fi)
Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi (tyvi.koivuniemi.com)
CGI (www.tyvi-palvelu.fi)