Kodtyperna i Katso

  
Katso-kod Katso-kod är en s.k. stark kod som omfattar ett användarnamn, lösenord och engångslösenord. Kodinnehavarens personbeteckning kopplas till Katso-koden. Innehavaren har fått koden efter att han legitimerat sig elektroniskt eller efter ett personligt besök i ett av Skatteförvaltningens Katso-kundregistreringsställen.

Katso-kodens innehavare kan hantera uppgifter som ansluter sig till koden (t.ex. lösenord och auktoriseringar) i webbtjänsten Katso.

Katso-kod kan ha en egenskap som heter huvudanvändare. Personer som har firmateckningsrätt kan vara organisationens huvudanvändare. Man lägger till en sådan persons Katso-kod en auktorisering som innehåller behörigheten som huvudanvändare samt ett 16 tecken långt (4x4 tecken) huvudanvändarens lösenord. Huvudanvändaren kan skapa Katso-underkoder samt bevilja och ta emot auktoriseringar. Behörighet som huvudanvändare innehåller automatiskt alla de behörigheter i Katso med vilka man kan agera i organisationens namn. Företaget kan ha flera huvudanvändare.

Katso-inloggningsikoner

Katso-underkod Katso-underkod innehåller ett användarnamn och ett lösenord och koden har inte kopplats till innehavarens personbeteckning.

Huvudanvändaren kan skapa Katso-underkoder för företagets anställda. Underkodens innehavare kan inte hantera uppgifter som ansluter sig till koden (t.ex. lösenord) utan endast huvudanvändaren kan hantera dem. Katso-underkoden kan inte beviljas alla behörigheter som finns i Katso-systemet. Katso-underkoden kan certifieras till en Katso-kod. 

Katso-inloggningsikoner