Katso-inloggningsikoner

De servicetjänster som anlitar Katso har två slags inloggningsikoner beroende på om tjänsten kräver stark eller svag autentisering,

Katso OTP (One time password, engångslösenord)

För inloggningen i servicetjänsterna behöver användaren

  • ett användarnamn
  • ett lösenord
  • ett engångslösenord

De som har en Katso-kod kan använda inloggningsikonen. Ikonen visas om inloggningen i tjänsten kräver stark autentisering. Mera information om ikonerna finns på sidan Kodtyperna i Katso.

Katso PWD (Password, fast lösenord)

För inloggningen i servicetjänsterna behöver användaren

  • ett användarnamn
  • ett lösenord

Inloggningsikonen kan användas av såväl de som har en Katso kod som de som har en Katso-underkod. Ikonen är tillgänglig i samband med händelser som inte kräver stark autentisering. Mera information om ikonerna finns på sidan Kodtyperna i Katso.