Katso-engångslösenordslista till en fil

Rekommendation är att engångslösenordslistan för Katso-koder skrivs ut i en fil med en dokumentskrivare (t.ex. Microsoft XPS Document Writer eller PDF-XChange) om en vanlig skrivare inte är tillgänglig. Utskriften sker på samma sätt som med en vanlig skrivare, men i stället för skrivaren styrs utskriften till en av användaren specificerad fil.

Alternativt kan engångslösenordslistan sparas i en fil med hjälp av webbläsarens och operativsystemets egna egenskaper: