Katso-anvisningar för sammanslutningar och dödsbon

En sammanslutning eller ett dödsbo behöver en Katso-kod för elektronisk kommunikation. Förutsättningen är att sammanslutningen eller dödsboet har ett FO-nummer. Välj en person för vilken Katso-koden ska skapas. Fullmaktsinnehavaren kan anmälas till Skatteförvaltningen med blanketten:

Fullmakten kan vara också fritt formulerad, men minst följande uppgifter ska framgå av den

 • Fullmaktens syfte: Att skapa en Katso-kod för en sammanslutning eller ett dödsbo
 • Sammanslutningens eller dödsboets FO-nummer och namn
 • Fullmaktsinnehavarens namn och personbeteckning
 • Delägarnas underskrifter och namnförtydliganden.

Om den person framgår av fullmakten har personliga nätbankkoder eller ett chipförsett personkort, gör så här:

 1. Skicka den undertecknade fullmakten till adress

  Kundserviceenheten
  Supporttjänsten för Katso
  PB 1094
  FI-70111 KUOPIO
  FINLAND

  Om det är fråga om ett dödsbo, bifoga en kopia av bouppteckningsinstrumentet.
 2. Fullmaktsinnehavaren skapar koden tidigast inom tre vardagar från det att fullmakten skickats. Koden skapas i webbtjänsten Katso med funktionen "Skapa en Katso-kod". Du får ett e-postmeddelande då koden har aktiverats.
  Webbtjänsten Katso: yritys.tunnistus.fi

Om fullmaktsinnehavaren inte har någon personlig nätbankkod eller ett chipförsett personkort, gör så här:

 1. Fullmaktsinnehavaren skapar koden i webbtjänsten Katso med funktionen "Skapa en Katso-kod".
  Webbtjänsten Katso: yritys.tunnistus.fi
   
 2. Den som skapade koden verifierar sin identitet i ett av Katso-kundregistreringsställen, dvs. ett sådant Skatteförvaltningens kontor som sköter Katso-ärenden. Han ska ha med sig ett officiellt identitetsbevis samt fullmakten.
  En förteckning över de Skatteförvaltningens kontor som registrerar Katso-koder finns på sidan Ställen för Katso-kundregistrering.

  I fråga om dödsbon, behövs förutom fullmakten och personbeviset också en kopia av bouppteckningsinstrumentet.

Mera information om Katso-koden och hur den skapas får du hos Katso-supporttjänsten på adressen katso(at)vero.fi eller i numret 029 497 005.