Katso-anvisningar för ombud

Om din kund har en Katso-kod, gör så här:
 • Be din kund att bevilja dig nödvändiga auktoriseringar. Det finns information om auktoriseringarna som kan beviljas i webbtjänsten Katso i anvisningen Bevilja auktoriseringar.
 • Ta emot auktoriseringen och allokera den till dig och/eller de anställda i ditt företag som sköter kundens ärenden. Information om mottagningen och allokeringen av auktoriseringarna finns i anvisningen Mottagning av en till organisationen beviljad auktorisering.
 • Den anställd till vilken auktorisering har allokerats kan logga in i servicetjänsterna och sköta kundens ärenden.

Anvisningar:
Bevilja auktoriseringar (pdf)
Mottagning av en till organisationen beviljad auktorisering (pdf)
Katso-auktorisering, kort anvisning (pdf)
Hantering av auktoriseringar (pdf)

Om din kund inte har någon Katso-kod, gör så här:

 • Kom överens med din kund om en fullmakt för elektronisk kommunikation (bl.a. behörigheterna och giltighetstiden).
 • Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för din kund (huvudman) i webbtjänsten Katso.
 • Kunden får ett e-postmeddelande om att det finns en fullmakt som han bör acceptera. Om kunden har personliga nätbankkoder eller ett chipförsett personkort, kan han acceptera fullmakten via den länk som finns i e-postmeddelandet. Annars kan kunden acceptera fullmakten i ett av Katso-kundregistreringsställen.
 •  Myndigheten kontrollerar kundens firmateckningsrätt och aktiverar fullmakten som kunden accepterat. Du får ett e-postmeddelande då auktoriseringen har accepterats.
 • Allokera auktoriseringen till dig och/eller de anställda i ditt företag som sköter kundens ärenden.
 • Den anställd till vilken auktoriseringen har allokerats kan logga in i servicetjänsterna och sköta kundens ärenden.

Anvisningar:
Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation (pdf)
Mottagning av en till organisationen beviljad auktorisering (pdf)
Fullmakt för elektronisk kommunikation, kort anvisning (pdf)

 Om ditt företag ännu inte har någon Katso-kod, får du koden så här:

 • Skapa koden i webbtjänsten Katso. Du kan skapa huvudanvändarens behörighet endast om du har firmateckningsrätt i din organisation.
 • Om du vill bevilja din anställde behörigheten att sköta dina kunders ärenden elektroniskt, kan du skapa en Katso-underkod för din anställd i Katso.
 • Den anställde kan certifiera underkoden till en Katso-kod. Katso-koden behövs, om den servicetjänst som du använder kräver stark autentisering eller en auktorisering som inte kan beviljas Katso-underkoder.

Anvisningar:
Skapa huvudanvändare (pdf)
Skapa en underkod (pdf)
Certifiering av en underkod till en Katso-kod (pdf)

 

Förteckning över Katso-kundregistreringsställen:
Ställen för Katso-kundregistrering

Förteckning över de servicetjänster som anlitar Katso-koder:
Servicetjänster som anlitar Katso-koden