Katso-anvisningar för företag och samfund som sköter ärenden och deklarerar själv

Om du har firmateckningsrätt i företaget och om du sköter ärenden elektroniskt t.ex. med Skatteförvaltningen, behöver du en Katso-kod för inloggningen i servicetjänsterna.
  • Skapa en Katso-kod i webbtjänsten Katso (yritys.tunnistus.fi).Det finns instruktioner för skapande av koden i anvisningen Skapa huvudanvändare. Du får ett e-postmeddelande när koden är tillgänglig. Därefter kan du använda koden för att sköta ärenden och deklareringen.
  • Om du vill bevilja en anställd i ditt företag behörigheten till elektronisk kommunikation, kan du skapa en Katso-underkod för honom i webbtjänsten Katso.
  • När koden har skapats, bevilja underkoden en auktorisering (dvs. behörighet att sköta ärenden). Om din anställd redan har en Katso-kod, kan du ge auktoriseringen till denna kod. Det är då inte nödvändigt att skapa någon underkod.

Anvisningar:
Skapa huvudanvändare (pdf)
Skapa en underkod (pdf)
Bevilja auktoriseringar (pdf)
Hantering av auktoriseringar (pdf)

Om du är en företagsanställd och sköter elektronisk kommunikation t.ex. till Skatteförvaltningen, kan huvudanvändaren i ditt företag skapa en Katso-underkod för dig. Han ger ett användarnamn till dig och ett lösenord som du kan använda för inloggningen i servicetjänsterna.

Certifiera Katso-underkoden till en Katso-kod, om den servicetjänst som du använder kräver stark autentisering eller en sådan auktorisering som inte kan beviljas Katso-underkoder.

Ta emot den auktorisering som beviljats din Katso-kod för att kunna använda den i servicetjänsterna.

Anvisningar:
Certifiering av en underkod till en Katso-kod (pdf)
Mottagning av en till Katso-kod beviljad auktorisering (pdf)