Katso-anvisningar för auktoriseringen av ett ombud (t.ex. bokföringsbyrå)

Om du inte sköter eller inte vill sköta din elektroniska kommunikation själv, kan du auktorisera ett ombud.

Om du har en Katso-kod, gör så här:

  • Logga in i Katso-tjänsten (yritys.tunnistus.fi).
  • Bevilja ditt ombud en auktorisering som innehåller alla nödvändiga behörigheter.

Auktorisering och behörigheterna

Mera information om auktoriseringen finns det i anvisningen Bevilja auktoriseringar (pdf).
Behörigheterna beskrivs i dokumentet Katso-behörigheter (pdf).

Information om auktorisering av en anställd på sidan Anvisningar för företag och samfund som sköter ärenden och deklarerar själv.

Om du har firmateckningsrätt, men ingen Katso-kod, gör så här:

  • Kom överens med ditt ombud om en fullmakt för elektronisk kommunikation (bl.a. behörigheter och giltighetstid).
  • Ditt ombud skapar en fullmakt för elektronisk kommunikation för ditt företag.
  • Du får ett e-postmeddelande om att det finns en fullmakt som ska accepteras. Om du har personliga nätbankkoder eller ett chipförsett personkort, kan du acceptera fullmakten via den länk som finns i e-postmeddelandet. Annars kan du acceptera fullmakten i ett av Katso-kundregistreringsställen.
  • Du får ett e-postmeddelande då fullmakten har aktiverats.

Förteckning över Katso-kundregistreringsställen
Ställen för Katso-kundregistrering