Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso

Koder

Kodtyperna i Katso
Skapa huvudanvändare (pdf) 
Ny behörighet som huvudanvändare (Katso-kod finns) (pdf) 
Överföring av huvudanvändarens behörighet (pdf) 
Ibruktagning av initialiserad Katso-kod (pdf)
Skapa en underkod (pdf) 
Certifiering av en underkod till en Katso-kod (pdf) 
Öppna en låst Katso-kod (pdf) 

Lösenord

Ändring av fast lösenord och formkraven för lösenorden (pdf) 
Skriv ut Katso-engångslösenordslista (det finns lösenord kvar) (pdf) 
Skriv ut Katso-engångslösenordslista (lösenorden har tagits slut) (pdf) 
Katso-lösenordslista till en fil
Ändring av huvudanvändarens lösenord (pdf) 

Auktoriseringar

Bevilja auktoriseringar (pdf) 
Ibruktagning av auktorisering som sekundär huvudanvändare (pdf) 
Mottagning av en till Katso-koden beviljad auktorisering (pdf) 
Mottagning av en till organisationen beviljad auktorisering (pdf) 
Allokering av mottagen auktorisering (pdf) 
Hantering av auktoriseringar (pdf)
Katso-behörigheter (pdf) 07.08.2020

Fullmakt för elektronisk kommunikation

Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation (pdf) 
Acceptera fullmakten för elektronisk kommunikation (pdf)
Upphäv en fullmakt för elektronisk kommunikation (pdf)

Fullmakt för elektronisk kommunikation för privatpersoner

Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för privatpersoner (pdf) 
Acceptera en privatpersons fullmakt för elektronisk kommunikation (pdf)
Upphäv en privatpersons fullmakt för elektronisk kommunikation (pdf)

Servicetjänster

Katso-inloggningsikoner
Servicetjänster som anlitar Katso-koder
Ibruktagning av servicetjänster (pdf)