Anmälan om 14 dygns skattefri användning av fordon som registrerats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I tjänsten kan du anmäla om att du tillfälligt importerar ett fordon till Finland för eget bruk och att användningen av fordonet är skattefri. Fordonet får användas skattefritt högst 14 dygn per kalenderår.

Logga in i tjänsten

När får fordonet användas skattefritt?

Du får använda ett fordon som registrerats i en annan EES-stat skattefritt om

 • du bor i Finland
 • du själv importerar fordonet tillfälligt till Finland för eget bruk
 • fordonets trafikförsäkring är i kraft i Finland
 • fordonet är trafikdugligt i Finland – mera information (Traficom).

Även andra medlemmar i samma familj får använda fordonet skattefritt i Finland.

Om du överlåter fordonet till någon annan än en familjemedlem kan du bli tvungen att betala bilskatt och påföljdsavgifter.

EES, dvs. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet består av EU:s medlemsstater och Efta-länderna förutom Schweiz.

Vad ska man tänka på?

 • Lämna din anmälan i god tid innan du tar fordonet i bruk i Finland.
 • Försäkra dig om att det inte handlar om tillfälligt skattefritt bruk av något annat slag.
 • Anmälaren och personer som ingår i hens familj får använda samma fordon endast en period, dvs. 14 dygn, per kalenderår.
 • En period på 14 dygn kan inte delas upp i flera delar.
 • Användningstiden för fordonet kan inte förlängas med förflyttningstillstånd (Traficom) om fordonets EES-registrering håller på att löpa ut.
 • Om du inte lämnar anmälan kan du bli tvungen att betala en felavgift även om villkoren för skattefri användning uppfylls.
 • Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls men du har lämnat anmälan, kan du bli tvungen att utöver bilskatten även betala påföljdsavgifter.

Förvara bekräftelsen i fordonet

 • När du har gjort anmälan får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande i tjänsten.
 • Ha alltid bekräftelsemeddelandet med i bilen, antingen som pappersutskrift eller i mobiltelefonen. Vi rekommenderar att du skriver ut bekräftelsen.
 • Visa upp bekräftelsemeddelandet om en trafikövervakande myndighet begär det.

Problem och störningar

 • Om du inte får ett bekräftelsemeddelande till din e-post inom 5 minuter efter att du har skickat anmälan om ibruktagande ska du lämna en ny anmälan. Kontrollera att du har angett rätt e-postadress.
 • Om bekräftelsemeddelandet innehåller felaktiga uppgifter ska du lämna en ny anmälan där du korrigerar uppgifterna.

Vid behov kan du lämna anmälan på en pappersblankett.

De webbläsare som stöder tjänsten

Webbtjänsten kan användas i följande webbläsare och versioner av dem:

 • Mozilla Firefox 31 (ESR)
 • Google Chrome 38 (eller nyare).

Du kan för tillfället inte använda e-tjänsten i Safari.

Du kan för tillfället inte använda webbläsaren Internet Explorer för att betala bilskatt i bilbeskattningens e-tjänst.