Anmälan om 14 dygns skattefri användning av fordon som registrerats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Obs! Denna tjänst kan endast användas för att granska uppgifter til 30.6.2021.
 
Identifiera dig för att fortsätta läsa dina tidigare anmälningar. Nya anmälningar om skattefri användning lämnas i MinSkatt från och med den 2 januari 2021.

Logga in i tjänsten