Tjänsten för bilskattedeklarationer

Meddelande om avbrott

Ett driftsavbrott i bilbeskattningens program börjar 26.9.2020 kl. 12:00. Driftsavbrottet beräknas upphöra 26.9.2020 kl. 16:00.

Betalningen av bilskatt förmedlas till Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar även vid störningar

Om du betalar bilskatten i tjänsten för bilskattedeklarationer förmedlas betalningen till Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar även om det inträffar störningar i tjänsten. Traficom får registreringstillståndet när bilskattebeloppet finns på Skatteförvaltningens konto.

Vid störningar är det viktigt att kontrollera att betalningen inte har debiterats ditt konto innan du gör nätbetalningen på nytt. Det tar cirka en vecka att återbetala en överbetalning.

 

Gå till tjänsten

För att kunna använda tjänsten måste du autentisera dig eftersom konfidentiella uppgifter behandlas i deklarationen.

Utgångspunkten är att den som autentiserat sig är den skattskyldige. Den skattskyldige är den person som införs i fordonsregistret i Finland som den första ägaren till fordonet.

Personkunder autentiserar sig med nätbankkoder via e-tjänsten Suomi.fi.

Företag kan autentisera sig i tjänsten med nätbankskoder via Suomi.fi-autentiseringen. Företag kan ge sina arbetstagare fullmakt att sköta ärenden på företagets vägnar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Det går tillsvidare för företag att även autentisera sig med en Katso-kod.

En rörelseidkare och yrkesutövare kan autentisera sig

 • via Suomi.fi genom att välja ”uträtta ärenden för ett företag”. Företaget agerar då som ett ombud och personuppgifterna anges i uppgifterna om den skattskyldige, eller
 • via Suomi.fi genom att välja ”ärendet gäller mig själv” då företagets uppgifter inte fylls i deklarationen, eller
 • med en Katso-kod, då företaget agerar som ombud och personuppgifterna anges i uppgifterna om den skattskyldige.

En firma kan inte vara den skattskyldige, utan beskattningen fastställs för personbeteckningen.

Ett ombud kan autentisera sig i tjänsten om hen lämnar en skattedeklaration på en skattskyldigs vägnar. Skatteförvaltningen kan begära en fullmakt av ombudet i efterhand. För att sköta ärenden på ett företags vägnar finns det också tillgång till en elektronisk fullmakt via tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Du kan inte ännu lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt. Bilskattedeklarationen överförs till MinSkatt i början av år 2021. Läs mer om ändringar i bilbeskatttningen. 

Vad används tjänsten till?

Du kan ge en bilskattedeklaration i tjänsten eller lämna in en ansökan om återbäring av bilskatt vid utförsel.

Lämna bilskattedeklarationen inom 5 dagar efter att du lämnat in anmälan om ibruktagande:

 • när du för in en bil från utlandet till Finland
 • när du tar i bruk ett från Finland köpt oregistrerat eller ett utomlands registrerat fordon.

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon kan i tjänsten anmäla om ibruktagande av ett demonstrationsfordon innan demonstrationsbruket påbörjas.

Vilka uppgifter behövs?

 • Person- och adressuppgifter samt telefonnummer
 • De grunduppgifter och tekniska uppgifter om fordonet som du hittar i fordonets officiella dokument.
  • Du får uppgifterna om ägaren, tillverkningsnumret och CO2-utsläppet i det utländska registerutdraget. 
 • En giltig e-postadress, där du får meddelanden när Skatteförvaltningen har
  • mottagit bilskattedeklarationen
  • fattat bilskattebeslutet
  • mottagit betalningen
  • skickat registreringstillståndet
  • begärt en tilläggsutredning.

Kom ihåg att bifoga nödvändiga bilagor

När du för in ett begagnat fordon, bifoga till din ansökan:

 • en kopia eller ett fotografi av det utländska registerutdraget
 • den finländska intyget över registreringsbesiktningen om en registrering i Finland har påbörjats.

Om du för in ett nytt fordon, bifoga till din ansökan:

 • köpebrevet
 • en lista över eventuella tilläggsutrustningar.

Bilagorna kan vara i pdf-, jpeg-, png- och tiff-format. Du kan ta en bild av ett dokument som krävs och spara filen i något av dessa bildformat.

Hur lång tid tar det att få ett bilbeskattningsbeslut?

Vi handlägger deklarationen i den ordning de kommer in och fattar ett bilbeskattningsbeslut så snart som möjligt. Se upskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid.

Efter att vi har handlagt din deklaration får du ett e-postmeddelande om bilbeskattningsbeslutet. Du får beslutet senare också per post.

Betala bilskatten före förfallodagen med de uppgifter som finns i beslutet. Därefter kan du registrera fordonet.

Hur du korrigerar uppgifter i en deklaration?

Om du behöver korrigera de uppgifter som du redan har sänt, gör inte en ny deklaration. Kontakta vårt kundbetjäning

De webbläsare som stöder tjänsten

Webbtjänsten kan användas i följande webbläsare och versioner av dem:

 • Mozilla Firefox 31 (ESR)
 • Google Chrome 38 (eller nyare).

Du kan för tillfället inte använda e-tjänsten i Safari.

Du kan för tillfället inte använda webbläsaren Internet Explorer för att betala bilskatt i bilbeskattningens e-tjänst.