Tjänsten för bilskattedeklarationer

Betalningen av bilskatt förmedlas till Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar även vid störningar

Om du betalar bilskatten i tjänsten för bilskattedeklarationer förmedlas betalningen till Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar även om det inträffar störningar i tjänsten. Traficom får registreringstillståndet när bilskattebeloppet finns på Skatteförvaltningens konto.

Vid störningar är det viktigt att kontrollera att betalningen inte har debiterats ditt konto innan du gör nätbetalningen på nytt. Det tar cirka en vecka att återbetala en överbetalning.

 

Gå till tjänsten

För att kunna använda tjänsten måste du identifiera dig eftersom deklarationen innehåller konfidentiella uppgifter.

Utgångspunkten är att den som identifierat sig är den skattskyldige. Den skattskyldige är den person som införs i fordonsregistret i Finland som den första ägaren till fordonet.

Personkunder identifierar sig med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Företag identifierar sig med avgiftsfria Katso-koder som fås från Skatteförvaltningen.

Rörelseidkare och yrkesutövare kan identifiera sig med antingen personbeteckning (Suomi.fi) eller FO-nummer (Katso-kod). En firma kan emellertid inte vara den skattskyldige, utan beskattningen fastställs för personbeteckningen.

 • Om en rörelseidkare eller yrkesutövare identifierar sig med sin personbeteckning, ska företagarens personuppgifter – inte företagets uppgifter – anges i deklarationen.
 • Om en rörelseidkare eller yrkesutövare identifierar sig med ett FO-nummer, agerar företaget som ombud, och då ska företagarens personuppgifter anges i uppgifterna om den skattskyldige.

Ett ombud kan identifiera sig i tjänsten om hen lämnar en skattedeklaration för en skattskyldigs räkning. Skatteförvaltningen kan begära en fullmakt av ombudet i efterhand.

Du kan inte ännu lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt. Bilskattedeklarationen överförs till MinSkatt i början av år 2021.

Vad används tjänsten till?

Du kan ge en bilskattedeklaration i tjänsten eller lämna in en ansökan om återbäring av bilskatt vid utförsel.

Lämna bilskattedeklarationen inom 5 dagar efter att du lämnat in anmälan om ibruktagande:

 • när du för in en bil från utlandet till Finland
 • när du tar i bruk ett från Finland köpt oregistrerat eller ett utomlands registrerat fordon.

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon kan i tjänsten anmäla om ibruktagande av ett demonstrationsfordon innan demonstrationsbruket påbörjas.

Vilka uppgifter behövs?

 • Person- och adressuppgifter samt telefonnummer
 • De grunduppgifter och tekniska uppgifter om fordonet som du hittar i fordonets officiella dokument.
  • Du får uppgifterna om ägaren, tillverkningsnumret och CO2-utsläppet i det utländska registerutdraget. 
 • En giltig e-postadress, där du får meddelanden när Skatteförvaltningen har
  • mottagit bilskattedeklarationen
  • fattat bilskattebeslutet
  • mottagit betalningen
  • skickat registreringstillståndet
  • begärt en tilläggsutredning.

Kom ihåg att bifoga nödvändiga bilagor

När du för in ett begagnat fordon, bifoga till din ansökan:

 • en kopia eller ett fotografi av det utländska registerutdraget
 • den finländska intyget över registreringsbesiktningen om en registrering i Finland har påbörjats.

Om du för in ett nytt fordon, bifoga till din ansökan:

 • köpebrevet
 • en lista över eventuella tilläggsutrustningar.

Bilagorna kan vara i pdf-, jpeg-, png- och tiff-format. Du kan ta en bild av ett dokument som krävs och spara filen i något av dessa bildformat.

Hur lång tid tar det att få ett bilbeskattningsbeslut?

Vi handlägger deklarationen i den ordning de kommer in och fattar ett bilbeskattningsbeslut så snart som möjligt. Se upskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid.

Efter att vi har handlagt din deklaration får du ett e-postmeddelande om bilbeskattningsbeslutet. Du får beslutet senare också per post.

Betala bilskatten före förfallodagen med de uppgifter som finns i beslutet. Därefter kan du registrera fordonet.

Hur du korrigerar uppgifter i en deklaration?

Om du behöver korrigera de uppgifter som du redan har sänt, gör inte en ny deklaration. Kontakta vårt kundbetjäning

De webbläsare som stöder tjänsten

Webbtjänsten kan användas i följande webbläsare och versioner av dem:

 • Mozilla Firefox 31 (ESR)
 • Google Chrome 38 (eller nyare).

Du kan för tillfället inte använda e-tjänsten i Safari.

Du kan för tillfället inte använda webbläsaren Internet Explorer för att betala bilskatt i bilbeskattningens e-tjänst.