Anmälan om ibruktagande av fordon

I tjänsten kan du lämna en anmälan om ibruktagande av ett fordon som ska registreras i Finland.

Gå till tjänsten

Du kan inte ännu lämna anmälan om ibruktagande i MinSkatt. Anmälan om ibruktagande överförs till MinSkatt i början av år 2021. Läs mer om ändringar i bilbeskattningen. 

När ska man lämna en anmälan om ibruktagande?

Om du har för avsikt att använda fordonet i Finland före registreringen ska du lämna en anmälan om ibruktagande. Du kan lämna en anmälan om ibruktagande redan då fordonet förs in i Finland eller först då du börjar använda bilen.

När behöver man inte lämna en anmälan om ibruktagande?

 • Du har inte för avsikt att registrera fordonet i Finland.
 • Du kör inte med fordonet före registreringen utan endast flyttar fordonet med ett annat transportmedel.
 • Det är fråga om en annan situation där fordonet får användas skattefritt. Läs mer om temporär skattefri användning.

Förvara bekräftelsen i fordonet

Då du har lämnat en anmälan om ibruktagande får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande till din e-post. Ha alltid bekräftelsemeddelandet med i bilen, antingen som pappersutskrift eller i mobiltelefonen. Visa vid behov upp bekräftelsemeddelandet för den myndighet som övervakar trafiken.

Anmälan om ibruktagande av fordon är inte en bilskattedeklaration, kom alltså ihåg att lämna en separat bilskattedeklaration.

Efter att du lämnat anmälan om ibruktagande

 • Lämna bilskattedeklarationen till Skatteförvaltningen inom 5 dagar efter att du lämnat anmälan om ibruktagande.
 • Du får använda fordonet tillfälligt skattefritt i högst tre månader om du har lämnat in bilskattedeklarationen inom fem dagar efter att du har fått bekräftelsemeddelandet om anmälan.
 • Observera att rätten att använda fordonet skattefritt upphör senast på förfallodagen för bilskatten.
 • Om du återkallar bilskattedeklarationen eller bilbeskattningsbeslutet upphör också rätten att använda fordonet skattefritt.

Problem och störningar

 • Om du inte får ett bekräftelsemeddelande till din e-post inom 5 minuter efter att du har skickat anmälan om ibruktagande ska du lämna en ny anmälan. Kontrollera att du har angett rätt e-postadress.
 • Om bekräftelsemeddelandet innehåller felaktiga uppgifter ska du lämna en ny anmälan där du korrigerar uppgifterna.

Vid behov kan du lämna anmälan på en pappersblankett.

Kundbetjäning för bilbeskattning

De webbläsare som stöder tjänsten

Webbtjänsten kan användas i följande webbläsare och versioner av dem:

 • Mozilla Firefox 31 (ESR)
 • Google Chrome 38 (eller nyare).

Du kan för tillfället inte använda e-tjänsten i Safari.

Du kan för tillfället inte använda webbläsaren Internet Explorer för att betala bilskatt i bilbeskattningens e-tjänst.