Fordonsprisuppgifter

I tjänsten kan du söka prisuppgifter som används vid beskattningen av nya och begagnade fordon.

Gå till tjänsten

Prisuppgifter om nya fordon

Priserna på nya fordon baserar sig på de priser som importörer har meddelat till Skatteförvaltningen och de inkluderar inte bilskatt.

Priset på en och samma fordonsmodell kan variera i tjänsten om det finns många företag eller importörer av fordon som tillverkar eller säljer likadana fordon i Finland.

Beskattningsvärdet för ett nytt fordon bildas genom att öka det nya fordonets allmänna bilskattefria försäljningspris med det bilskattefria värdet på fordonets tilläggsutrustning och leveranskostnader som överstiger 600 euro samt bilskattens andel som bestäms utifrån det individuella CO2-utsläppet och som räknas på fordonet, utrustningen och leveranskostnaderna som överstiger 600 euro.

Vid beskattningen använder Skatteförvaltningen det lägsta priset för ett likadant fordon.

Prisuppgifter om begagnade fordon

Priserna på begagnade fordon baseras på prisobservationer som insamlats på marknaden. I priserna ingår alla skatter.

Uppgifter om alla begagnade fordon finns inte eftersom man inte har fått tillräckligt med prisobservationer om en del av fordonen på marknaden.

Värden på begagnade fordon i tjänsten beskriver inte det verkliga priset på ett enskilt fordon, utan värdet är beskattningsvärdet enligt bilskattelagen, dvs. fordonets allmänna försäljningspris. De allmänna försäljningspriserna för fordon fastställs på grundval av de begärda priserna för fordon som är till salu i Finland.

Prisuppgifter om fordon kan endast sökas för innevarande dag. Bestämningen av beskattningsvärdet påverkas även av fordonets individuella egenskaper.

Du kan beräkna skattebeloppet med räknaren

I tjänsten kan du beräkna skattebeloppet för ett begagnat fordon med hjälp av en räknare:

  • För en begagnad personbil som har tagits i bruk 1.1.2008 eller därefter.
  • För en motorcykel som tagits i bruk 1.1.2003 eller därefter.
  • För en paketbil som tagits i bruk 1.4.2009 eller därefter.

Sök det allmänna begärda priset för fordonet i prisuppgifterna. Räknaren hämtar den skattesats som ska tillämpas enligt ibruktagningsdagen.

Sök bilbeskattningsuppgifter

Du kan söka enstaka beskattningsuppgifter med tillverkningsnummer. Tillverkningsnumret hittar du t.ex. i fordonets registerutdrag.

Beskattningsuppgifter finns tillgängliga fr.o.m. 1.4.2009. De nyaste beskattningsuppgifterna uppdateras i systemet några dagar efter beskattningsbeslutets beslutsdatum.

Beskattningsuppgifter finns inte tillgängliga i tjänsten för fordon med nedsatt skattesats eller fordon som befriats från skatt. Uppgifter om eventuella ändringsbeslut finns inte heller att tillgå.

Uppgifterna i tjänsten är offentliga och gäller den första beskattningen. Utskriften ur systemet innehållande beskattningsuppgifterna är inte ett officiellt beskattningsbeslut.

CO2-utsläppsuppgifter varierar

Uppgifterna i tjänsten om CO2-utsläpp är enbart riktgivande eftersom bilarnas utsläppsuppgifter kan variera också för fordon av samma märke och modell, beroende på version och variant av modellen.

Skattesatsen för person- och paketbilar bestäms enligt koldioxidutsläppen i enlighet med bilens typgodkännande. Läs mera.