Webbtjänsten Samfundens skattedeklarationstjänst är stängd.

Fr.o.m. 2.5.2018 MinSkatt har ersatt webbtjänsten Samfundens skattedeklarationstjänst.