Samfundens skattedeklarationstjänst

Logga in i tjänsten med Katso-koder. Användaren ska ha en av följande Katso-roller i kraft: företagets huvudanvändare, företagets sekundära huvudanvändare eller inkomstskattedeklarant. Du kan testa tjänsten med hjälp av demoversionen utan att logga in.

Vad används tjänsten till?

Samfund kan lämna in sina deklarationer med bilagor i Samfundens skattedeklarationstjänst. Skattedeklarationen lämnas in genom att man går in i tjänsten och fyller i uppgifterna. En del av uppgifterna står redan färdigt. Tjänsten handleder användaren. Via tjänsten kan man också lämna uppgifter på bilageblanketterna.

Du kan komplettera och korrigera deklarationsuppgifterna också efter inlämnandet. Också bilagor kan skickas in efteråt. Efter inlämnandet får du ett meddelande om att deklarationen har kommit in.

Vem kan använda tjänsten?

Tjänsten är öppen för dem som representerar aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetssamfund, samfällda förmåner, statliga inrättningar, kommuner, församlingar, utländska dödsbon, föreningar och stiftelser.

Föreningar och stiftelser (skattedeklaration 6C) kan undantagsvis inte använda Samfundens skattedeklarationstjänst för att lämna in skattedeklarationen för 2017. Utländska samfund och bolag som idkar jordbruk kan inte heller i tjänsten lämna in sina skattedeklarationer skatteåret 2017.

Deklarationstjänsten kan inte användas av sådana kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsanstalter som lämnar uppgifter på bilageblankett 77.

Aktiebolag kan använda tjänsten också på engelska.

Aktuellt

29.03.2017 I tjänsten kan man för tillfället lämna in skattedeklarationerna 4, 6, 6B ja 6C inklusive bilageuppgifter för skatteåret 2016. För skatteåret 2017 kan man i tjänsten enbart lämna in skattedeklarationerna 4, 6 och 6B, och den sistnämnda enbart om bolaget inte har jordbruksinkomst.

Bekanta dig med tjänsten i demoläge

Du kan bekanta dig med tjänsten och försöka lämna in uppgifter med hjälp av ett exempelföretag. Uppgifterna som deklarerats i demoprogrammet förmedlas inte till Skatteförvaltningen.

Om tjänsten

Registerbeskrivning om användningen av uppgifterna.