Provision som betalas till dansöser

Diarienummer
A64/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

En krögare ingår ett avtal med en dansös för två veckor om arbete på hans krog. Krögaren betalar dansösens resor. Dansösen bor i en bostad som krögaren har ordnat och han tar ut ca 40 euro i hyra i veckan. På kvällarna säljer dansösen krögarens champagneflaskor à 300 euro. För varje såld flaska får dansösen en provision på 90 euro. Enligt den inlämnade utredningen bildas dansösens inkomster enbart av denna försäljning av champagneflaskor, för själva dansuppträdandet får hon ingen betalning. Utgör den ersättning hon får för försäljningen av krogens champagneflaskor (90 euro/flaska) lön eller arbetsersättning?

Ställningstagande

Dansösen kan likställas t.ex. med en försäljare med provisionslön. Krögaren ordnar de ramar inom vilken champagneflaskorna säljs. Arbetet utförs enligt krogens anvisningar i lokalen, inom ramen för öppettiderna och i tillställningarna som krogen arrangerat. Dansösen har den risken att ingen köper flaskor men en sådan risk kan jämställas med den risk som en försäljare med provisionslön har. Den utbetalda provisionen utgör alltså lön.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki