Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av 6 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
24.6.2020
Diarienummer
VH/3920/00.01.00/2020
Giltighet
24.6.2020 - 31.12.2020

Skatteförvaltningen fogar temporärt till 6 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1017/2019) ett nytt mom. 2 enligt följande:


6 §

Användning av återbäringar

Återbäringar används inte till betalning av skatt som är föremål för ett betalningsarrangemang, då på betalningsarrangemanget tillämpas ett i 25 § 1 mom. 3 punkten i lagen om temporär ändring av lagen om skatteuppbörd avsett hinder för att använda återbäringen.


Detta beslut träder i kraft den 24 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

 

Helsingfors den 24 juni 2020

 

Generaldirektör Markku Heikura

 

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 24.6.2020