Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2010 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
24.3.2010
Diarienummer
273/519/2010
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 24.3.2010.


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådan det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer för april 2010 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 9 april och i december senast den 8 december.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 31.3.2010.

Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Sirpa Aarniolehto-Kotilainen