Arbetstagarens frivilliga motions- och kulturverksamhet som skattefri förmån

Har getts
7.1.2009
Diarienummer
18/31/2009
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen /237/2008 2 § 2mom.
Ersätter anvisningen
Den sista satsen i det första stycket i punkt 3 i anvisningen 30.12.2008 dnr 1848/31/2008

Den sista satsen i det första stycket i punkt 3 ” Sättet för ordnande av förmånen” i anvisningen Arbetstagarens frivilliga motions- och kulturverksamhet som skattefri förmån (dnr 1848/31/2008)  ändras att lyda som följer:

3. Sättet för ordnande av förmånen

Arbetsgivaren kan välja sättet för ordnande av frivillig förmån bland flera alternativ. Förutsättningen för skattefriheten är, att förmånen bjuds av arbetsgivaren, med andra ord arbetsgivaren ingår avtal med serviceproducenten om användning av visst betalmedel eller alternativt betalar direkt till den som tillhandahåller eller förmedlar verksamheten. Dessutom måste man kunna identifiera arbetstagaren då förmånen används. Sättet för ordnande av förmånen kan vara till exempel sedlar som är avsedda för motion och kultur och kombinationer av dessa eller något annat betalsystem, såsom till exempel smartkort och olika interaktiva system och mobila tjänster, i samband med vilka man försäkrar sig om arbetstagarens identitet.

Biträdande direktör Erkki Laanterä

Överinspektör  Sari Wulff