Aktivering av socialutgifter

Har getts
14.5.2002
Diarienummer
1307/345/2002
Giltighet
fr.o.m. 1.3.2002
Bemyndigande
SkatteförvaltningsL 2.2 §
Ersätter anvisningen
Meddelande 8/1997 (9.9.1997)

Om den skattskyldige i egenskap av arbetsgivare låter någon att göra nybyggnads- eller ombyggnadsarbeten, ingår i de anskaffningsutgifter som aktiveras även s.k. socialutgifter som betalas på basis av lönerna.

Socialutgifterna varierar i varje enskilt företag. På beloppet inverkar bl.a. företagets lönesumma och gradering av arbetsgivares socialskyddsavgift i tre klasser. I första hand skall företaget uppskatta det exakta beloppet av socialutgifterna.

Om det inte går att uppskatta det exakta beloppet utan en orimlig mängd av arbete, kan man vid beskattningen aktivera socialutgifterna enligt 73 eller 70 procent av det aktiverade lönebeloppet. En lägre procentsats används om företagets löner om året går upp till högst 840 940 euro. En högre procent tillämpas på den del av lönesumman som överskrider 840 940 euro.

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Överinspektör  Tuula Hakola


Bilaga

Bildning av byggarbetarnas socialutgifter, tabell och förklaring

Olycksfallsförsäkringspremie

Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie varierar enligt arbetets farlighet och antalet olycksfall. Den genomsnittliga olycksfallsförsäkringspremien för år 2002 på byggbranschen uppskattas vara 5,47 % i byggarbeten (0,87 % i kontorsarbeten).

Arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie har graderats så att för lönesummans första 840 940 euro utgör premien 0,70 % och för den överskjutande delen 2,70 %.

Socialskyddsavgift

Den enskilda arbetsgivarens socialskyddsavgift har graderats i tre klasser som bestäms på basis av företagets avskrivningar och löner:

Klass I - avskrivningar högst 50 500 euro eller 
- avskrivningar över 50 500 euro, men mindre än 10 % av lönesumman
2,95 %
Klass II  - avskrivningar över 50 500 euro och samtidigt 10 – 30 % av lönerna  5,15 %
Klass III  - avskrivningar över 50 500 euro och samtidigt över 30 % av lönerna 6,05 %

 

Bildning av de procent som Skattestyrelsen använt i den här anvisningen

Procenttalen 70 och 73 i anvisningsbrevet har beräknats på Skattestyrelsen med hjälp av den lägsta socialskyddsavgiftsprocenten 2,95. Skillnaden mellan de ovannämnda procenten bildas närmast av arbetslöshetsförsäkringspremien som stiger när lönesumman överskrider 840 940 euro.

Närmare bildning av socialutgifterna på byggbranschen framgår av bifogad tabell.

 

Bilaga

Bildning av arbetstagarnas socialutgifter på byggbranschen

 

För lönesummans första
840 940 euro

För den del som överstiger
840 940 euro

Betalningsklass

I

II

III

I

II

III

Lönebaserade utgifter:

 

 

 

 

 

 

Semesterlön

20,73

20,73

20,73

20,73

20,73

20,73

Lön för sjukdomstid

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

Lön för självständighetsdagen

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

Förvärvskompensation för söckenhelger

4,14

4,14

4,14

4,14

4,14

4,14

Ersättning för förkortning av arbetstiden

5,79

5,79

5,79

5,79

5,79

5,79

                               Sammanlagt  A

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

Premier som bestäms på basis av lönen:

 

 

 

 

 

 

Olycksfallsförsäkringspremie

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

Arbetslöshetsförsäkringspremie

0,70

0,70

0,70

2,70

2,70

2,70

Grupplivförsäkringspremie

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Arbetsgivarens ansvarsförsäkringspremie

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Socialskyddsavgift
(sf-premiens andel 1,60)

2,95

5,15

6,05

2,95

5,15

6,05

APL-försäkringspremie

16,70

16,70

16,70

16,70

16,70

16,70

Fackföreningsavgifter

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Arbetshälsovård

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

                               Sammanlagt  B

27,91

30,11

31,01

29,91

32,11

33,01

Lönebaserade socialutgifter        Sammanlagt  C

70,50

73,50

74,70

73,20

76,10

77,30

Totalbeloppet av socialutgifterna (C) beräknas med formeln: C = A + ((B:100 x (100 + A)). I formeln beaktas att man betalar de lagstadgade utgifterna (B) även för de lönebaserade utgifterna (A)