Beskattning av idrottsinkomster i internationella situationer

Har getts
5.4.2019
Diarienummer
VH/744/00.01.00/2019
Giltighet
5.4.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Urheilusta saatujen tulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa