Beskattningsfrågor som gäller faktureringstjänstföretag och deras användare

Har getts
10.4.2019
Diarienummer
VH/1024/00.01.00/2019
Giltighet
10.4.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A17/200/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä