Återbäring av skatt på dividend som erhållits från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Har getts
26.10.2006
Diarienummer
1326/345/2006
Giltighet
26.10.2006 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om skatteförvaltningen (1557/95)

I Finland allmänt skattskyldiga dividendtagare får i återbäring den skatt som till för stort belopp under år 1998-2004 betalats på dividender som erhållits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det har stiftats en särskild lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (563/2005; L om EES-dividend). Lagen reglerar uträkningen av skatt samt återbäringsförfarandet. I denna anvisning behandlas tillämpningsområdet för denna lag, L om EES-dividend, samt uträkningen av skatt som återbärs och förfarandet kring återbäringsprocessen.

överdirektör Mirjami Laitinen

överinspektör Matti Merisalo

Anvisning: Återbäring av skatt på dividend som erhållits från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (pdf)