Aktiebolagets generationsväxling i beskattningen

Har getts
1.9.2017
Diarienummer
A56/200/2017
Giltighet
1.9.2017 - Tills vidare

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa.