Kommunsammanslagningar och beskattning

Giltighet
−21.8.2014

Det sker flera sammanslagningar (ändringar i kommunindelningen) vid ingången av 2009. Ändringar i kommunindelningen träder alltid i kraft vid ingången av kalenderår.

En kommunsammanslagning kan genomföras på olika sätt. Kommunerna kan sammanslås så att de gamla kommunerna upphör att existera och bildar en ny kommun.

Exempel 1:

Anjalankoski stad, Elimäki kommun, Jaala kommun, Kouvola stad, Kuusankoski stad och Valkeala kommun upplöses och i stället bildas 1.1.2009 en ny kommun, som omfattar deras nuvarande områden och som börjar använda namnet Kouvola och benämningen stad

 

Exempel 2:

Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun upplöses och i stället bildas 1.1.2009 en ny kommun, som omfattar deras nuvarande områden och som börjar använda namnet Raseborg och benämningen stad.

En kommunsammanslagning kan även ske så att kommunen som upphör att existera ansluter sig till en annan kommun.

Exempel 3:
 
Villnäs kommun och Lemu kommun ansluts till Masku kommun 1.1.2009.

I sådana kommunslagningar upphör den gamla kommunen alltså att existera. I samband med ändringen av kommunindelningen övergår den gamla kommunens rättigheter och skyldigheter till den nya kommunen eller till den kommun till vilken den gamla kommunen ansluter sig.

De personer vars hemkommun vid utgången av det föregående året, dvs. 31.12.2008, är den kommun som upphör att existera betalar kommunalskatten för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft (2009) till den nya kommunen (exemplen 1 och 2) eller till den kommun till vilken den gamla kommunen ansluter sig (exempel 3).

Ändring av kommunindelningen kan även ske så att endast en del av en kommuns område ansluts till en annan kommun. I en sådan kommundelssammanslagning fortsätter den kommun som överlåter delar av sina områden att existera.

Exempel 4:

En del av Sibbo kommuns och Vanda stads områden ansluts till Helsingfors 1.1.2009.

Enligt 4 och 5 § i lagen om beskattningsförfarande betalar fysiska personer kommunalskatt på sin inkomst under skatteåret till sin hemkommun. Vid beskattningen betraktas som en fysisk persons hemkommun den kommun där han vid utgången av det föregående skatteåret ska anses ha haft bostad enligt lagen om hemkommun. Om hur beskattningskommunen ska fastställas i fall med kommundelssammanslutningar har inte annat föreskrivits särskilt. Personer som vid utgången av det föregående året (t.ex. 2008) bor inom det område som berörs av sammanslagningen betalar kommunalskatten till den gamla hemkommunen ännu för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft (t.ex. 2009).

Exempel 5:

Personens bostad finns 31.12.2008 inom det område som ansluts från Sibbo kommun till Helsingfors stad 1.1.2009. Som hans hemkommun betraktas Sibbo ännu vid den beskattning som verkställs för år 2009 och han betalar kommunalskatten på sin inkomst år 2009 till Sibbo kommun. Hans inkomstskattesats vid kommunalbeskattningen är den inkomstskattesats som Sibbo kommun fastställt för 2009.

Skyldigheten att betala kyrkoskatt och skattetagaren bestäms i fall med kommunsammanslagningar på samma sätt som i fråga om kommunalbeskattningen.

Fastighetsskatt

Enligt 1 § i fastighetsskattelagen ska fastighetsskatten betalas till den kommun där fastigheten är belägen. Det avgörande för fastighetsbeskattningen är situationen vid kalenderårets ingång. I fall med kommunsammanslagningar betalas fastighetsskatten redan för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft till den kommun där fastigheten är belägen vid ingången av det år då sammanslagningen träder i kraft.

Exempel 6:

Personen äger vid ingången av 2009 en fastighet inom det område som ansluts från Vanda stad till Helsingfors stad 1.1.2009. Han ska betala fastighetsskatten för 2009 på fastigheten till Helsingfors stad. Fastighetsskatteprocentsatsen är den fastighetsskatteprocentsats som Helsingfors stad fastställt för år 2009.