Arbetsgivares socialskyddsavgift, miniinnehållning och andra lönebikostnader 2018

Har getts
5.1.2018
Giltighet
1.1.2018 - 31.12.2018

Betalning till Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie

0,86 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:

 

- sjukvårdspremie på löne- och arbetsinkomster

0,00 %

- dagpenningspremie

- om inkomsterna är under 14 020 euro

1,53 %

0,00 %

Sammanlagt (miniinnehållning)

1,53 %

Förhöjning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie  
(om man inte behöver betala dagpenningspremie på inkomsten)

0,17 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie 0,17 %
Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  1,70 %

Betalning till försäkringsbolaget

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (17–52-åriga)

6,35 %

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (53–62-åriga)

7,85 %

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (63–67-åriga)

6,35 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

17,75 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän)

13,20 %

Betalning till Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

-delägares arbetslöshetsförsäkringspremie

1,90 %

0,92 %

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (17–64-åriga)

 

- utbetalning av löner högst 2 083 500 euro/år

0,65 %

- utbetalning av löner över 2 083 500 euro/år

2,60 %

Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie varierar skilt för varje bransch och företag.