Arbetsgivares socialskyddsavgift, miniinnehållning och andra lönebikostnader 2017

Har getts
19.12.2016
Giltighet
1.1.-31.12.2017

Betalning till Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie

1,08 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:

 

- sjukvårdspremie på löne- och arbetsinkomster

0,00 %

- dagpenningspremie

- om inkomsterna är under 14 000 euro

1,58 %

0,00 %

Sammanlagt (miniinnehållning)

1,58 %

Förhöjning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie  
(om man inte behöver betala dagpenningspremie på inkomsten)

0,17 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie 0,06 %
Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  1,64 %

Betalning till försäkringsbolaget

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (17–52-åriga)

6,15 %

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (53–62-åriga)

7,65 %

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (63–67-åriga)

6,15 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

17,95 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän)

15,40 %

Betalning till Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

-delägares arbetslöshetsförsäkringspremie

1,60 %

0,70 %

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (17–64-åriga)

 

- utbetalning av löner högst 2 059 500 euro/år

0,80 %

- utbetalning av löner över 2 059 500 euro/år

3,30 %

Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie varierar skilt för varje bransch och företag.