Arbetsgivares socialskyddsavgift, miniinnehållning och andra lönebikostnader 2016

Har getts
29.12.2015
Giltighet
1.1. - 31.12.2016

Betalning till Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens socialskyddsavgift

2,12 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:

 

- sjukvårdspremie

1,30 %

- dagpenningspremie

0,82 %

Sammanlagt (miniinnehållning)

2,12 %

Förhöjning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie  
(om man inte behöver betala dagpenningspremie på inkomsten)

0,17 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie 0,13 %
Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  0,95 %

Betalning till försäkringsbolaget

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (18–52-åriga)

5,7 %

Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie (över 53-åriga)

7,2 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

18,0 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän)

16,7 %

Betalning till Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

1,15 %

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

 

- utbetalning av löner högst 2 044 500 euro/år

1,0 %

- utbetalning av löner över 2 044 500 euro/år

3,9 %


Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie varierar skilt för varje bransch och företag.

Arbetsgivarens grupplivförsäkringspremie varierar skilt för bransch och företag.