Arbetsgivares socialskyddsavgift, miniinnehållning och andra lönebikostnader 2014

Har getts
16.12.2013
Giltighet
1.1.2014 - 31.12.2014

Betalning till Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens socialskyddsavgift

2,14 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:

 

- sjukvårdspremie

1,32 %

- dagpenningspremie

0,84 %

Sammanlagt (miniinnehållning)

2,16 %

Förhöjning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie  
(om man inte behöver betala dagpenningspremie på inkomsten)

0,17 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie   0,13 %
Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  0,97 %

Betalning till försäkringsbolaget

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (18–52-åriga) 

5,55 %

Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie (över 53-åriga)

7,05 %

Sjömannens pensionsförsäkringspremie

11,40 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

17,75 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän)

11,40 %

Betalning till Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

0,50 %

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

 

- utbetalning av löner högst 1 990 500 euro/år

0,75 %

- utbetalning av löner över 1 990 500 euro/år

2,95 %


Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie varierar skilt för varje bransch och företag.

Arbetsgivarens grupplivförsäkringspremie varierar skilt för bransch och företag.