Arbetsgivares socialskyddsavgift, miniinnehållning och andra lönebikostnader 2013

Har getts
24.1.2013
Giltighet
1.1.2013 - 31.12.2013

Betalning till Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens socialskyddsavgift

2,04 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:

 

- sjukvårdspremie

1,30 %

- dagpenningspremie

0,74 %

Sammanlagt (miniinnehållning)

2,04 %

Förhöjning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie  
(om man inte behöver betala dagpenningspremie på inkomsten)

0,17 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie   0,14 %
Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  0,88 %

Betalning till försäkringsbolaget

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (18–52-åriga) 

5,15 %

Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie (över 53-åriga)

6,50 %

Sjömannens pensionsförsäkringspremie

11,30 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

17,35 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän)

11,30 %

Betalning till Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

0,60 %

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

 

- utbetalning av löner högst 1 990 500 euro/år

0,80 %

- utbetalning av löner över 1 990 500 euro/år

3,20 %


Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie varierar skilt för varje bransch och företag.

Arbetsgivarens grupplivförsäkringspremie varierar skilt för bransch och företag.