Arbetsgivares socialskyddsavgift, miniinnehållning och andra lönebikostnader 2012

Giltighet
1.1.-31.12.2012

Betalning till Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens socialskyddsavgift 2,12 %
   
Den försäkrades sjukförsäkringspremie:  
- sjukvårdspremie 1,22 %
- dagpenningspremie 0,82 %
Sammanlagt (miniinnehållning) 2,04 %
   
Förhöjning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie  
(om man inte behöver betala dagpenningspremie på inkomsten)
0,17 %

Betalning till försäkringsbolaget

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (18–52-åriga)  5,15 %
Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie (över 53-åriga) 6,50 %
Sjömannens pensionsförsäkringspremie 11,2 %
Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig) 22,8 %
Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän) 11,2 %
   
Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60 %
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift  
- utbetalning av löner högst 1 936 500 euro/år 0,80 %
- utbetalning av löner över 1 936 500 euro/år 3,20 %


Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie varierar skilt för varje bransch och företag.

Arbetsgivarens grupplivförsäkringspremie varierar skilt för bransch och företag.