Arbetsgivares socialskyddsavgifter 2019

Har getts
20.12.2018
Giltighet
1.1.2019 - 31.12.2019

Betalning till Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie

0,77 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:

 

- sjukvårdspremie på löne- och arbetsinkomster

0,00 %

- dagpenningspremie

- om inkomsterna är under 14 282 euro

1,54 %

0,00 %

Sammanlagt (miniinnehållning)

1,54 %

 Pensions- och förmånsinkomsternas sjukvårdspremie

1,61 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie 0,23 %
Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  1,77 %

Betalning till försäkringsbolaget

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (17–52-åriga)

6,75 %

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (53–62-åriga)

8,25 %

Den anställdes pensionsförsäkringspremie (63–67-åriga)

6,75 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

17,35 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän)

12,80 %

Betalning till Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

-delägares arbetslöshetsförsäkringspremie

1,50 %

0,78 %

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (17–64-åriga)

 

- utbetalning av löner högst 2 086 500 euro/år

0,50 %

- utbetalning av löner över 2 086 500 euro/år

2,05 %

Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie varierar skilt för varje bransch och företag.