Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning

Har getts
16.4.2018
Diarienummer
A268/200/2017
Giltighet
16.4.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A43/200/2017

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus