Custodian register - Register över utländska förmögenhetsförvatare

Giltighet
Tills vidare

Register över utländska förmögenhetsförvatare:

Blanketterna gäller Skatteförvaltningens register över utländska förmögenhetsförvaltare (10 b § 3 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

Mera ingående information finns i Skatteförvaltningens anvisning Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.