Beskattning av livsförsäkringar

Har getts
30.4.2020
Diarienummer
VH/683/00.01.00/2019
Giltighet
30.4.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
Livförsäkringsersättning

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Henkivakuutuksen verotus