Statens inkomstskatteskala för år 2017

Har getts
8.12.2016
Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2017 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
16 900—25 300 8 6,25
25 300—41 200 533,00 17,5
41 200—73 100 3 315,50 21,5
73 100— 10 174,00 31,5

Inkomstskattesats för kapitalinkomst

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst).