Statens inkomstskatteskala för år 2016

Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2016 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
16 700—25 000 8 6,5
25 000—40 800 547,50 17,5
40 800—72 300 3 312,50 21,5
72 300— 10 085,00 31,75

Inkomstskattesats för kapitalinkomst

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst).